Institute of Philosophy
of the Russian Academy of Sciences
  Natalia Zheleznova
Home Page » » Natalia Zheleznova

Natalia Zheleznova

ATTENTION!

This is a former staff member's page. The information below may be outdated.

 

Русскоязычная версия страницы

Железнова Наталья Анатольевна
ORCID:  
ResearcherID:  
Scopus Author ID:  

РИНЦ  SPIN:

Author ID:

3348-6683

321282

Year and Place of Birth


Born in 1972, Ulyanovsk

 

 

Education

 • Graduated from Department of History of Foreign Philosophy, Faculty of Philosophy, Moscow State University named after M.V.  Lomonosov in 1991-1996.
 • Post graduation:  Moscow State University named after M.V.  Lomonosov, Faculty of Philosophy, Department of History of Foreign Philosophy in 1996-1999.

Academic Degrees

 • Ph.D. in Philosophy (1999). Ph.D. Thesis: “The Jain Doctrine of Path to Liberation (mokshmarg)” (in Russian) at Philosophy Department of the Moscow State University.

 

Field of Studies

Jainism, Indian philosophy.

 

Professional appointments
 • Senior Researcher Fellow at the Department of History and Culture of Ancient East, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences from 1999 till present.
 • Visiting Research Fellow at the Department of Oriental Philosophies, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences from 2009 till present.
 • Senior Research Fellow at the Department of Oriental Philosophies, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences from 2001 till 2009.
 • Leading Research Fellow at the Department of History of Foreign Philosophy, Faculty of Philosophy, Moscow State University named after M.V.  Lomonosov  from 2001 till 2010.

Teaching
 

 • Visiting Professor at the Russian State University for Humanities, from 2005 till present.
University courses
 • History of Eastern Philosophy (Moscow State University)
 • Buddhist Philosophy (Moscow State University Russian State University for Humanities)
 • Indian Philosophy of Conscience (Moscow State University)
 • Jainism (Moscow State University, Russian State University for Humanities)
 • History of Indian Philosophy (Russian State University for Humanities)

 

List of Publications 

Books:

2018

 • Dzhaynizm. Entsiklopedicheskiy slovar' [Jainism. Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Nauka — Vostochnaya literatura, 2018. 367 p. (ISBN 978-5-02-039810-8).

2015

 •  Pudzh'yapada. Sarvarthasiddhi (Preface, translation from Sanskrit and appendices by N.A. Zheleznova). Moscow: Nauka — Vostochnaya literatura, 2015. 390 p. (ISBN 978-5-02-036588-9).

2012

 • Digambarskaya filosofiya ot Umasvati do Nemichandry: istoriko-filosofskie ocherki [Digambara Philosophy from Umasvati to Nemichandra: Historical and Philosophical Sketches]. Moscow: Vostochnaya literatura, 2012. 431 p. (ISBN 978-5-02-036516-2).

2005

 • Uchenie Kundakundy v filosofsko-religioznoy traditsii dzhaynizma [Doctrine of Kundakunda in Philosophical and Religious Tradition of Jainism (with translation from Prakrit into Russian “Samaya-sara”, “Pravachana-sara”, “Panchastikaya-sara” and “Niyama-sara]. Moscow: Vostochnaya literatura, 2005. 343 p. (ISBN 5-02-018454-3).


Papers:

About 30 papers on different aspects of Jainism, Buddhism and Indian culture. These include:

2017

2016

 • “Lokusy sakral'nosti: predstavlenie o prostranstve v dzhaynskoy traditsii [Locus of the Sacred: the Idea of Space in the Jain Tradition].” Pod nebom Yuzhnoy Azii. Territoriya i prinadlezhnost': geopoliticheskoe konstruirovanie i subiektnost' vospriyatiya obitaemyh prostranstv [Under the Sky of South Asia. Territory and Affiliation: Geopolitical Design and Subjectivity of Perception of Inhabited Spaces.] A.V. Bochkovskaya ed. Moscow: Nauka – Vostochnaya literatura, 2016: 323-341.

 • “Dzhayny v Tamilnade: chuzhie sredi svoih, svoi sredi chuzhih [Jains in Tamil Nadu: Strangers Among Their Own, Their Own Among Strangers].” Tamil tanta paricu. Sbornik statey v chest' 75-letiya A.M. Dubyanskogo [Tamil Tanta Paricu. Collection of Articles in Honor of the 75th Anniversary of A.M. Dubyansky] LXIII(2016): 270-284.

2012

 • “Dzhaynskiy mistitsizm i uchenie o trekh atmanah v Corpus Cundacundae [Jain Mysticism and the Doctrine of the Three Atmanas in Corpus Cundacundae].” Indiya – Tibet. Tekst i vokrug teksta [India – Tibet. Text and Around Text.] V.V. Vertogradova ed. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2012. P. 82-93.

2011

 • “Buddizm v Tibete [Buddhism in Tibet].” Filosofiya buddizma: Entsiklopediya [“Philosophy of Buddhism: Encyclopedia.”] M.T. Stepanyants chief. ed. Moscow: Vostochnaya literatura, 2011. P. 105-117.

2010

 • “Ortodoksiya i ortopraksiya: razlichiya mezhdu digambarskoy i shvetambarskoy vetvyami dzhaynizma [Orthodoxy and Orthopraxia: The Differences between the Digambara and Shvetambara Branches of Jainism].” Religiovedcheskie issledovaniya [Religious Studies] 3-4(2010): 52-66.

2009

 • “Jain Studies in Russia.” A Quarterly Research Journal for Jainology and Prakrit Languages. V.S.M. Delhi, 4(2009): 91-94.

 • Article on Jainism on the Internet site: http://www.synologia.ru/a/Джайнизм.

 • “Globalizatsiya: indiyskiy otvet na mirovoy vyzov [Globalization: The Indian Response to the World Challenge].” Voprosy filosofii [Russian Studies in Philosophy] 7(2009): 54-67.

2008

 • 20 papers on Indian Philosophy in: Indiyskaya filosofiya. Entsiklopediya [Indian philosophy. Encyclopedia]. Moscow: Vostochnaya literatura, 2008.

 • “Raskoly v istorii dzhaynizma: k postanovke problem [Splits in the History of Jainism: the Formulation of the Problem].” Sbornik statey “Vsevolod Sergeevich Sementsov i rossiyskaya indologiya” [Digest of articles “V.S. Sementsov and Russian Indology.”)] V.K. Shohin ed. M.: Vostochnaya literatura, 2008: 187-212.

2006

 • “‘Tattvartha-adhigama-sutra’ Umasvati.” Istoriko-filosofskiy ezhegodnik [History of Philosophy Yearbook] (2006).

2005

 • “Corpus Cundacundae: problema datirovki [The Dating Problem of the Corpus Cundacundae].” Indiya – Tibet. Tekst i vokrug teksta [India – Tibet. Text and Around Text.] V.V. Vertogradova ed. Moscow: Vostochnaya literature, 2005.

2000

 • “‘Pravachana-sara’ Kundakundy kak pervyy kompendium po filosofii v digambarskoy traditsii dzhaynizma [Kundakunda’s ‘Pravachana-sara’ as the First Compendium on Philosophy in the Digambara Tradition of Jainism].” Drevnost': Istoricheskoe znanie i spetsifika istochnika. Materialy konferentsii, posvyaschennoy pamyati E. A. Grantovskogo [Antiquity: Historical Knowledge and Specificity of the Source Text. Materials of the Conference Dedicated to the Memory of E.A. Grantovsky.] Moscow: Kogelet, 2000. P. 59-63.

1999

 • “Predstavleniya o Puti Osvobozhdeniya v dzhaynskoy traditsii [Ideas about the Path of Liberation in the Jain tradition].” Drevnie kul'tury Vostochnoy i Yuzhnoy Azii. Sbornik statey [Ancient cultures of East and South Asia. Collection of Articles.] V.V. Ivanov ed. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1999: 77- 92.

1994

 • “Vvedenie v eticheskuyu problematiku Acharanga-sutry. Kniga vtoraya. Chast' tret'ya. Lektsiya, nazyvaemaya Punkty [Introduction to the Ethical Issues of Acharanga-Sutra. The Second Book. Part Three. A Lecture Called Points].” Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya [Bulletin of the Lomonosov MSU, series 7: Philosophy] 4(1994): 43-58.

 

Translations:

2004
 • “Amritachandra Suri. Purushartha-siddh'yupaya (‘Sredstvo dostizheniya tseli dushi’) [Amritachandra Suri. Purushartha-siddh'yupaya (‘Means of Achieving the Goal of the Soul’)].” (Preface, translation from Sanskrit and notes by N.A. Zheleznova.) Istoriya filosofii [History of Philosophy] (2004).
2000
 • “Kundakunda. ‘Panchastikaya-sara’.” (Preface, translation from Sanskrit and notes by N.A. Zheleznova.Istoriya filosofii [History of Philosophy] 7(2000): 175-200.
 • “‘Pravachana-sara’ Kundakundy.” (Preface, translation from Sanskrit and notes by N.A. Zheleznova.) Voprosy filosofii [Russian Studies in Philosophy] 9(2000): 127-150.


Participation at congresses and conferences
 

2017

 • 2017, November 3-6 — Speaker at the Prakrit International Conference, Shravana Belgola, India (paper: “Prākṛt or Prākṛts: Different Approaches to the Problem”).

 • 2017, October 12-13 — Speaker at the conference “Under the Sky of South Asia: Servant and Lord”, IOSRAS, Moscow (paper: “Service (Vayavrittya) as the Basis of Social Interaction in the Digambara Community”).

 • 2017, June 14 — Speaker at the All-Russian scientific conference with international participation "Man and Society in the Context of Modernity (Philosophical Readings in Memory of Professor P.K. Grechko)", RUDN, Moscow (paper: “What is Philosophy in the Context of the Jain Tradition: to the Formulation of the Problem”).

 • 2017, March 16-17 — Speaker at the Interuniversity conference "The Taste of the East: Culture, History and Religion in the Gastronomic Traditions of Asia and Africa", MGIMO, Moscow (paper: “Food as a Basic Identity-forming Element in the Jain Tradition”).

2016

 • 2016, October 12-13 — Speaker at the VI conference "Under the Sky of South Asia: The Thing and the Good", IOSRAS, Moscow (paper: "Material Representatives of the Incorporeal in the Digambara Tradition of Jainism").

 • 2016, September 15-16 — Speaker at the International workshop at Lyon 3 university, France (Organised by Christine Chojnacki and Basile Leclère) (paper: “Akalanka’s Bhaṭṭa’s Rājavārttika: an Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition”)

2015

 • 2015, October 9-10 — Speaker at the international conference in honor of the 80th anniversary of prof. Hampany Nagarajyaha, Berlin, Germany (paper: “Jaina Studies in Russia”).

2014

 • 2014, Sept. 26-28 — Speaker at the Anuvrat International Conference. Delhi (paper: “Jain Ethic in Modern World: Western Approach”).

2009

 • 2009 Febr. 03 — Speaker at the Philosophy Department, Khalsa-college, Mumbai (paper: “Indologists Studies in Russia”).

2007

 • 2007 June-July — Participant in International School of Jain Studies, India.

2005

 • 2005, May — Speaker at the section "Philosophy of the East" of the International Philosophical Congress, Moscow (paper: “The Problem of the Ratio of Spiritual and Material Substances in Jain Philosophy”).

2003

 • 2003 — Speaker at the Roerich readings, Moscow (paper: “Corpus Cundacundae: Dating Problem”).

2000

 • 2000, October — Speaker at the conference dedicated to the memory of E. A. Grantovsky, Moscow (paper: “‘Pravochana-sara’ of Kundakunda as the First Compendium on Philosophy in the Digambara Tradition of Jainism”).

 

Awards

 • 2010 March - Kundakunda Puruskar.

Е-mail: Njheleznova@mtu-net.ru